Requisits d'accés

Al Màster en Pedagogia per a Músics s'hi pot accedir amb almenys un dels següents requisits:

  • Acreditació superior universitària o d'estudis artístics superiors o titulacions equivalents reconegudes com a superiors pel sistema educatiu estatal del país d'origen. L'accés amb titulació superior porta a obtenir el títol de Màster en Pedagogia per a Músics. 
  • Àmplia experiència com a docent de música. Els estudiants que accedeixin a aquesta formació sense disposar de titulació superior obtindran una acreditació de Postgrau.