Sortides professionals

  • La consolidació de la carrera professional i laboral del músic com a docent a través d'una acreditació acadèmica pedagògica de segon cicle.
  • La capacitació per a l'exercici de càrrecs com a responsable o coordinador en el disseny, aplicació i avaluació de processos d'ensenyament-aprenentatge, innovació curricular, suport i atenció a la diversitat de l'alumnat, etc. 
  • L'ampliació i equilibri del perfil professional i l'estatus laboral del docent de la música com a organitzador educatiu de recursos humans a través de competències per dinamitzar la participació institucional, formar equips de treball eficaços, saber realitzar un lideratge educatiu, etc. 
  • Adquisició de les bases necessàries per iniciar com a docent-investigador com a faceta professional imprescindible per a la millora educativa.