Màster oficial de recerca musical

Màster Investigació musical ESMUC

 

Crèdits ECTS 60
Places disponibles 30
Calendari Octubre 2021 - maig 2022
Horari matins de dijous a dissabte, segons oferta d'assignatures optatives 
Idioma de docència Castellà
Preu/crèdit 62,67 €

La recerca musical al segle XXI

La formació avançada en investigació musical afronta nous reptes, fruit de la profunda transformació social en la qual es veuen immersos els hàbits i els interessos de la població contemporània.  

L'Esmuc, centre d'investigació

L’Escola Superior de Música de Catalunya té el reconeixement de Centre d’Investigació i un cos docent de prestigi i reconeguda trajectòria nacional i internacional. Des del 2014 disposa d’un Grup de Recerca Emergent propi, «Investigació i Creació Musicals» (2017 SGR 788), verificat per l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 

Un màster amb models internacionals

Els estudis musicals de postgrau són presents a tot Europa i responen a una demanda estable i integrada en els ensenyaments artístics del mapa internacional.  Per tant, el Màster d’Ensenyaments Artístics en Investigació Musical forma part del programa europeu d’escoles de música i de conservatoris de nivell superior.