Màster propi de tècniques de la música contemporània

El Màster en Tècniques de la Música Contemporània (MTMC) proporciona als estudiants l'ocasió d'aprofundir en les tècniques de creació i pràctica de la música contemporània així com d'investigar els marcs conceptuals i teòrics darrere de la nova creació musical. 

Itineraris Composició, Interpretació i Direcció
Crèdits ECTS 60
Calendari Setembre 2019 - juny 2020
Horari Caps de setmana
Idioma de docència Català, castellà, anglès
Preu 4.950 €

Tot i haver-hi tres itineraris d'especialització (composició, direcció i interpretació), el pla d'estudis posa molt èmfasi en assignatures comuns fomentant així el diàleg entre els agents implicats i la investigació transversal. Aquest treball es veurà reflectit en un projecte musical comú que reuneixi la participació de compositors, directors i intèrprets.