Aules obertes 2020

Del 2 al 6 de març de 2020, l’Escola Superior de Música de Catalunya obre les seves aules per a les persones que vulguin assistir, com a oients i de forma gratuïta, a alguna de les classes de les especialitats que ofereix l’escola.

Per sol·licitar-ho cal escriure un correu electrònic adreçat a les persones que figuren en la següent llista segons l'especialitat i departament que es vulgui conèixer.

Us demanem que en el correu ens indiqueu les següents informacions personals per ajudar a  organitzar la visita.

 • Nom i cognoms de la persona interessada.
 • Instrument que es toqui en el cas de voler assistir com oient a una aula instrumental.
 • Nom del professor o professora amb un especial interès.
ESPECIALITAT D’INTERPRETACIÓ (INSTRUMENTALS)
DEPARTAMENT DE MÚSICA CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA
-  Piano Prof. Jordi Masó
-  Instruments de vent Prof. Daniel Perpiñán
-  Instruments de corda Prof. David Albet
-  Cant Prof. Alan Branch
-  Percussió Prof. Ramon Torramilans
-  Guitarra Prof. Adolf Pla
DEPARTAMENT DE JAZZ I MÚSICA MODERNA Juanjo Rubio
DEPARTAMENT DE MÚSICA ANTIGA Xavier Blanch
DEPARTAMENT DE MÚSICA TRADICIONAL CATALANA Joan Asensio
DEPARTAMENT DE FLAMENCO Joan Asensio
ESPECIALITATS NO INSTRUMENTALS
DEPARTAMENT DE MUSICOLOGIA Joaquim Rabaseda
DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA Ignasi Gómez
DEPARTAMENT DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ Imma Grimalt
DEPARTAMENT DE SONOLOGIA Àlex Barrachina
DEPARTAMENT DE TEORIA, COMPOSICIÓ I DIRECCIÓ Eduard Resina

 

ESPECIALITATS NO INSTRUMENTALS: ASSIGNATURES QUE S'OFEREIXEN PER DEPARTAMENTS

 

DEPARTAMENT DE MUSICOLOGIA:

2 de març

 • Música tradicional catalana (11:00-12:30, aula 346)
 • Música i cultura II (12:30-14:00, aula 345)
 • Història de la música dels segles XX i XXI (15:00-16:30, aula 347)
 • Estètica II (15:00-17:00, aula 348)
 • Estètica II (17:00-19:00, aula 348)

3 de març

 • Estètica II (10:00-12:00)
 • Història de la música del segle XVII (11:00-12:30, aula 348)
 • Música i cultura III (11:00-12:30, aula 345)
 • Estètica II (12:00-14:00, aula 355)
 • Etnomusicologia I (12:30-14:00, aula 345)
 • Estètica II (15:00-17:00, aula 355)

4 de març

 • Història del jazz (9:30-11:00, aula 346)
 • Música tradicional catalana (11:00-12:30, aula 346)
 • Història de la música dels segles XX i XXI (15:00-16:30, aula 345)

5 de març

 • Història de la música del segle XVII (11:00-12:30, aula 348)
 • Música i cultura III (11:00-12:30, aula 345)
 • Etnomusicologia I (12:30-14:00, aula 345)
 • Metodologies de la investigació musical II (15:00-16:30, aula 348)
 • Cant pla (15:00-16:30, aula 347)
 • Introducció a la codicologia (16:30-18:00, aula 347)

6 de març

 • Introducció a la codicologia (11:00-12:30, aula 346)
 • Cant pla (12:30-14:00, aula 346)

 

DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA:

3 de març

 • Relació docent (Prof. I. Gómez) 11:00-12:30
 • Formació corporal i comunicació (Prof. M. Mora) 11:00-13:00
 • Pedagogia sistemàtica 1 (Prof. J. Duque) 12:30-14:00
 • Instruments polifònics a l’aula (Prof. F. Badal) 12:30-14:30

4 de març

 • Disseny, desenvolupament i innovació curricular (Prof. L. García) 08:00-11:00
 • Didàctica general (Prof. L. Garcia) 13:00-15:00
 • Formació corporal i comunicació (Prof. M. Barbal) 09:00-11:00
 • Formació corporal i comunicació (Prof. V. Kleiman) 15:00-17:00

5 de març

 • Formació corporal i comunicació (Prof. E. Momblant) 13:00-15:00
 • Formació corporal i comunicació (Prof. R. Avila) 16:30-18:30

6 de març

 • Seminari de didàctica (Prof. F. Badal) 09:00-12:00
 • Foniatria (Prof. A. Linares) 08:00-11:00
 • Didàctica de l’instrument (Prof. R. Bes) 11:00-14:00

 

DEPARTAMENT DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ: 

3 de març

 • Gestió d'equips 2A (Prof. Joan Fargas Castanys. 8:00-11:00, Aula 356)
 • Distribució i comercialització de continguts musicals 2A (Prof. David Cardenal Arenas, 15:00-17:00, Aula 350)

3 i 5 de març

 • Desenvolupament professional-2A (Prof. Ester Bonal Sarró i Xavier Fina) 9:30-11:00, Aula 346)
 • Desenvolupament professional-2B (Prof.: Ester Bonal Sarró i Xavier Fina) 11:00 - 12:30, Aula 346)

 

DEPARTAMENT DE SONOLOGIA: 

2 de març

 • Piscoacústica (Prof. Perfecto Herrera) 12:00-14:00
 • Tècniques d’enregistrament i postproducció I (Prof. Ferran Conangla) 10:00 -12:00
 • Tècniques d’enregistrament i postproducció I (Prof. Ferran Conangla) 12:00 -14:00
 • Tècniques d’enregistrament i postproducció I (Prof. Enric Giné) 15:00 -17:00
 • Tècniques d’enregistrament i postproducció I (Prof. Gerard Font) 17:00 -19:00
 • Tecnologies per a l’educació musical (Prof. Jordi Soler) 15:00-18:00

3 de març

 • Acústica i organologia I (Prof. Paul Poletti) 10:00-12:00
 • Introducció a la tecnologia musical (Prof. Perfecto Herrera) 11:00-13:00
 • Introducció a la tecnologia musical (Prof. Perfecto Herrera) 12:00-14:00

5 de març

 • Introducció a la tecnologia musical (Prof. Perfecto Herrera) 11:00-13:00
 • Introducció a la tecnologia musical (Prof. Perfecto Herrera) 12:00-14:00
 • Interpretació amb mitjans electrònics II (Prof. Jordi Soler) 15:00-18:00

 

DEPARTAMENT DE TEORIA, COMPOSICIÓ I DIRECCIÓ

3 de març

 • Fonaments de la composició (Prof. Josep Rio-Pareja) 15 i 16:30
 • Percepció auditiva general (Prof. Daniel Mestre) 9:30 i 11
 • Anàlisi del s.XX (Prof. Fèlix Pastor) 12:30
 • Metodologies d’anàlisi musical (Prof. Josep Margarit) 15 i 16:30
 • Composició assistida per ordinador (Prof. Eduard Resina) 11

4 de març

 • Percepció auditiva general (Prof. Rosa Urtasun) 12:30, 15 i 16:30
 • Anàlisi de la música I (Prof. Josep Margarit) 9:30 
 • Direcció de cor secundària (Prof. Lluís Vila) 11

5 de març

 • Tècniques compositives II i III (Prof. Karst de Jong)15 i 18
 • Percepció auditiva general (Prof. Josep Baucells) 15 i 16:30
 • Anàlisi del s.XX (Prof. Fèlix Pastor) 12:30
 • Composició assistida per ordinador (Prof. Eduard Resina) 11
 • Direcció de cor (Prof. Josep Vila) 15:00 i a les 17:30 (cal avisar)

6 de març

 • Tècniques compositives II i III (Prof. Karst de Jong) 9:30 i 11
 • Fonaments de la composició (Prof. Aureliano Cattaneo) 11, 12:30 i 15

La setmana següent:

 • Direcció de cor (Prof. Josep Vila) també el 9 i 12 de març de 15:00 a 17:00 i de 17:30 a 19:00 (cal avisar)
 • Composició principal (Prof. Christophe Havel) 12 i 13 de març