Especialitats i modalitats que s'ofereixen - Curs 2019-2020

Cada aspirant pot presentar-se per un màxim de dues especialitats, àmbits o modalitats. En la inscripció s'han d'ordenar segons la preferència.

Especialitat Places Modalitats i observacions
Composició 8  
Direcció 4  
Musicologia 8  
Pedagogia 22

Es pot optar a aquesta especialitat amb tots els instruments que s'ofereixen en els diferents àmbits instrumentals.

Les places s'assignaran en funció de la nota i amb un màxim de 2 places per instrument. Si queden places vacants un cop distribuïdes segons aquest criteri, s'assignarà 1 plaça per instrument en funció també de la nota.

Producció i Gestió 4  
Sonologia 5  
Interpretació
Música Clàssica i Contemporània 59

Instruments orquestrals: arpa, clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, oboè, percussió, saxòfon, trombó, trompa, trompeta, tuba-bombardí, viola, violí i violoncel.

Instruments no orquestrals: cant, guitarra, orgue i piano.

Pel curs 2019-2020 excepcionalment no s’ofereix acordió des d’aquesta especialitat, però es podrà presentar a les proves d’accés des de l’opció de Pedagogia.

Jazz i Música Moderna 21

Itinerari de Jazz: bateria, cant, clarinet/flauta*, contrabaix, guitarra, piano, saxòfon, trombó i trompeta.

Itinerari de Música Moderna: baix elèctric, bateria, cant, guitarra elèctrica, percussió, saxòfon, teclats  i trompeta.

Pel curs 2019-2020 excepcionalment no s’ofereix violí jazz des d’aquesta especialitat, però es podrà presentar a les proves d’accés des de l’opció de Pedagogia.

Música Antiga 11

Cant històric, clavicèmbal, instruments de corda polsada, violí històric.

Clarinet històric / contrabaix històric-violone / fagot històric / flauta de bec / flauta travessera històrica / instruments històrics de broquet (corneta, sacabutx, trompa natural) / oboè històric / percussió històrica / viola de gamba / violoncel històric.**

Música Tradicional 9

Itinerari de la cobla: flabiol i tamborí, tible, tenora,  fiscorn.

Itinerari de música tradicional catalana: acordió diatònic/cornamusa*, gralla-dolçaina.

Itinerari de flamenco: cante flamenco, guitarra flamenca.

* Entre els instruments esmentats s'ofereix 1 plaça en total.

** Entre els instruments esmentats s'ofereixen 4 places en total.