Inscripció a les proves d'accés de SETEMBRE 2017

En la convocatòria de setembre 2017 s'ofereixen les següents places:

 • Interpretació, àmbit de Música Clàssica i Contemporània, modalitat d'Orgue.
 • Interpretació, àmbit de Jazz i Música Moderna, modalitat de Trompeta Jazz.
 • Interpretació, àmbit de Música Antiga, modalitats de Cant històric, Clavicèmbal, Instruments històrics de broquet [Corneto, Sacabutx, Trompa natural] i Violí històric.
 • Interpretació, àmbit de Música Tradicional, modalitats de Cante Flamenco i Guitarra Flamenca.
 • Musicologia (2 places).
 • Producció i gestió (1 plaça).

El termini per inscriure's a les proves d’accés de setembre és del 24 de juliol al 31 d’agost de 2017. El formulari en línia només estarà disponible durant aquestes dates.

 

 

NOMÉS ES POT FER LA INSCRIPCIÓ EN UNA SOLA OPCIÓ.

És necessari imprimir el formulari de sol·licitud un cop enviat.

Un cop enviat el formulari de sol·licitud d’inscripció no es pot modificar cap dada.

Preu d'inscripció: 80 €.

Lliurament de la documentació

Calendari de les proves

Obres obligades per modalitats

Altres informacions

  

Terminis per la inscripció i lliurament de la documentació requerida

Procediment Inici Final
Inscripció 24 de juliol    31 d'agost
(*) Fotocòpia DNI / passaport 24 de juliol   4 de setembre (**)
(*) Fotocòpia del carnet de família nombrosa, monoparental 
o altra documentació per exempció o descompte: majors de 65 anys, 
discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d'actes terroristes 
o de violència de gènere (si escau)
24 de juliol   4 de setembre (**)
Pagament 24 de juliol   1 de setembre
(*) Fotocòpia del títol de Batxillerat (o document equivalent) i Grau Professional. Consultar requisits 24 de juliol   7 de setembre (**)
(*) Fotocòpia de l'homologació o volant condicional del títol de Batxillerat 
(aspirants que tinguin aquests estudis cursats a l'estranger). Consultar requisits
24 de juliol   7 de setembre (**)

La documentació es pot lliurar personalment en horari d’oficina, per correu postal o la bústia electrònica amb un document adjunt: bustia.documentacio.proves.2017@esmuc.cat 

ATENCIÓDurant el període comprès entre el 29 de juliol i el 4 de setembre la secretaria romandrà tancada, per tant, només es podrà enviar per correu postal ordinari (no correu certificat) o per correu electrònic.

** No més tard de les 14.00h

IMPORTANT: l'acreditació dels títols de Batxillerat i Grau professional ha de ser amb el resguard corresponent (o fotocòpia). No és vàlid un certificat de notes.

Per consultes relacionades amb la inscripció a les proves d'accés, adreceu-vos a: info@esmuc.cat 

Podeu consultar la inscripció realitzada en aquest enllaç.

  

Calendari de les proves

Proves escrites:

 • Dimarts 5 de setembre 2017, de 11h a 13h: exercici pels candidats sense el Grau professional.
 • Dimarts 5 de setembre 2017, a partir de les 15h: exercicis específics de Musicologia i de Producció i gestió (Part B).
  • exercici 1 Musicologia: 15h a 16:30h. A l'inici de l'exercici cal lliurar el guió del 2n exercici.
  • exercici 2 Musicologia: a partir de les 16:30h.
  • exercici 1 Producció i gestió: 15h a 17h.
  • exercici 2 Producció i gestió: 17:30h a 19h + defensa 15'.
 • Dimecres 6 de setembre 2017, de 9h a 11:30h: exercicis de Dictats i d'Anàlisi auditiva (Part A).
 • Dimecres 6 de setembre 2017, de 12h a 14h: exercici d’Anàlisi de partitura (Part A).

 Proves instrumentals:

 • Dijous 7 de setembre 2017: proves instrumentals (l'horari es fixarà properament).

  

Obres obligades per modalitats (Interpretació):

Orgue

Una obra a escollir entre les següents

 • J. S. Bach: Largo, BWV 526/2 (Sonata II)
 • J. S. Bach: Largo, BWV 529/2 (Sonata V)
 • J. S. Bach: Wo soll ichfliehen hin, BWV 694
Trompeta Jazz

prova tècnica trompeta jazz

(tempo negra=120-140)

Cant històric

Segons la tessitura vocal:

 • Soprano: Ich folge dir, de La pasión según San Juan, BWV 245, de J. S. Bach
 • Mezzo-soprano: Laudamus te, de laMissa en si menor, BWV 232, de J. S. Bach
 • Contralto: But who may abide, del Messies, BWV 56, de Haendel
 • Tenor: But Thou didst not leave, del Messies, BWV 56, de Haendel
 • Baríton/Baix: Quia fecit mihi magna, del Magnificat, BWV 243, de J. S. Bach
Clavicèmbal Preludi i Fuga nº9 en MibM BWV878 del Clave ben temperat vol.2, de J.S.Bach
Instruments històrics de broquet
 • Corneta: Canzona La Spelada, de Giulio Mussi. ed. Musica rara
 • Sacabutx:
  • Giovanni Pierluigi da Palestrina - Pulchra es amica mea glossada per Rognoni, 1620
  • Giovanni Martino Cesare - La Hieronyma
  • (s'hauran d'interpretar amb el diapasó A=465 Hz)
 • Trompa natural: Concert en re major núm. 1 de Mozart
Violí històric Fantasia núm. 4 en re major TWV 40:17 per violí solo de G. Ph. Telemann, els 2 primers moviments
Cante Flamenco

Granaina - Cante flamenco (partitura)

Granaina - Cante flamenco (audio)

Guitarra Flamenca Obra obligada Guitarra Flamenca 2017-18

Altres informacions

Consulteu els següents apartats: