Proves d'accés Setembre 2018

Places que s'ofereixen

Convocatòria de setembre 2018:

Especialitat Places
Interpretació de la Música Antiga modalitat CLAVICÈMBAL 1
Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània modalitat CANT 1
Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània modalitat GUITARRA 1
Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània modalitat PIANO 1
Interpretació de la Música Tradicional modalitat ACORDIÓ DIATÒNIC 1
MUSICOLOGIA 3

Consulteu els requisits d'accés.

 

Terminis i preu de la inscripció

El termini per inscriure's a les proves d'accés de setembre és del 23 de juliol fins a les 14 h del 31 d'agost de 2018. El formulari només estarà disponible durant aquest període.

 

Reviseu atentament la vostra sol·licitud d'inscripció, ja que un cop enviada no es podrà modificar cap dada. Imprimiu-la després d'enviar-la.  

El preu d'inscripció és de 80 €. El candidat/a no tindrà dret a la devolució de l'import de les taxes d'inscripció a les proves.

Tràmit / documentació que cal lliurar Inici Final
Inscripció 23 juliol 31 agost (fins les 14 h)
Fotocòpia del DNI / passaport 23 juliol 31 agost
Fotocòpia del carnet de família nombrosa, monoparental o altra documentació per exempció o descompte: majors de 65 anys, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere (si escau) 23 juliol 31 agost
Pagament 23 juliol 31 agost
Fotocòpia del títol de batxillerat (o document equivalent) i grau professional  23 juliol 7 setembre (fins les 14 h)
Fotocòpia de l'homologació o volant condicional del títol de batxillerat (aspirants que tinguin aquests estudis cursats a l'estranger) 23 juliol 7 setembre (fins les 14 h)

 

La documentació es podrà lliurar per correu postal o per correu electrònic a: bustia.documentacio.proves.2018@esmuc.cat amb els documents adjunts.

La secretaria romandrà tancada entre el 23 de juliol i el 2 de setembre. Per tant, durant aquest període només es podrà enviar per correu postal ordinari (no certificat) o per correu electrònic.

 

Calendari de les proves

4 setembre 11:00 - 13:00 Exercici per als candidats sense el grau professional
A partir de les 15:00

Exercicis específics de Musicologia (Part B)

 • 15:00 - 16:30, Exercici 1 Musicologia (a l'inici de l'exercici cal lliurar el guió del 2n exercici)
 • A partir de les 16:00, Exercici 2 Musicologia
5 setembre 09:00 - 11:30 Exercicis de Dictats i d'Anàlisi auditiva (Part A)
12:00 - 14:00 Exercici d'Anàlisi de partitura (Part A)
6 setembre per determinar* Proves instrumentals

* L'horari de les proves instrumentals es publicarà a partir del dia 3 de setembre.

Consulteu l'estructura, contingut i valoració de les proves d'accés.

  

Obres obligades per modalitats (interpretació)

Clavicèmbal

 • Preludi i Fuga núm. 9 en Mib M BWV878 del Clave ben temperat vol. 2, de J. S. Bach

Cant

L'ària següent, segons la tessitura vocal:

 • Soprano: S'altro che lacrime, de La clemenza di Tito, de W. A. Mozart
 • Mezzo soprano: Non so più, de Le Nozze di Figaro, de W. A. Mozart
 • Contralt i contratenor: a escollir entre
  • Che farò senza Euridice, de Orfeo de Gluck
  • Verdi prati, d'Alcina, de Haendel
 • Tenor: Vedrommi intorno l'ombra dolente, de Idomeneo, de W. A. Mozart
 • Baríton: Non più andrai, de Le nozze di Figaro, de W. A. Mozart
 • Baix: Ho capito, signor si, de Don Giovanni, de W. A. Mozart

Guitarra

Una obra a escollir entre les següents:

 • H. Villalobos: qualsevol dels següents estudis: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11
 • M. Giulliani: Variacions sobre la Folia o Variacions sobre un tema de Haendel, op. 107
 • F. Sor: qualsevol tema amb variacions
 • J. Turina: Garrotín de l'obra Homenaje a Tárrega
 • J. Rodrigo: En los trigales

Piano

Un estudi a escollir entre els de:

 • Czerny: op. 740
 • Moskowsky: op. 72
 • Clementi: Gradus ad Parnassum

Acordió diatònic