Competències

El Reial Decret 631/2010,de 14 de maig, que regula el contingut bàsic del Grau en música, determina i distribueix les competències dels graduats en tres tipus: