Curriculum Producció i gestió

Currículum de l'especialitat de Producció i gestió

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica 3 45             3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6 4 15 4 15 4 15     12 45
Musica de conjunt (OB) 
Cor 2 45             2 45
Conjunt instrumental 1 i 2     2 22,5 2 22,5     4 45
Comunicació, promoció i representació (OB)
Marketing     3 30         3 30
Música i comunicació en l'entorn global 3 30             3 30
Management i intermediació     3 30         3 30
Distribució i comercialització de continguts musicals     3 30         3 30
Sociologia de la música 4 45             4 45
Tècniques de comunicació             3 45 3 45
Gestió econòmica (OB)
Dimensió económica del sector musical 4 30             4 30
Patrocini i mecenatge         4 30     4 30
Gestió comptable i financera 6 45             6 45
Gestió i planificació pressupostària     6 45         6 45
Emprenedoria i creació d'empreses             3 30 3 30
Entrorns de la gestió cultural (OB)
Gestió de centres educatius             3 30 3 30
Gestió de projectes comunitaris     3 30         3 30
Les arts en viu     4 30         4 30
L'entorn empresarial     4 30         4 30
L'entorn municipal         3 30     3 30
Patrimoni musical             3 30 3 30
Legislació (OB)
Marc públic i institucional de la música 2 30             2 30
Dret I     4 30         4 30
Dret II         4 30     4 30
Drets de propietat intel·lectual             2 15 2 15
Producció (OB)
Planificació estratègica i disseny de projectes culturals 4 30             4 30
Producció de concerts i esdeveniments musicals 4 30             4 40
Producció aplicada a la indústria musical     4 30         4 30
Programació musical     3 30         3 30
Gestió d'equips     3 30         3 30
Gestió de la innovació         3 30     3 30
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical 2 30             2 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I 2 30             2 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció II     3 30         3 30
Tecnologia aplicada a la producció i difusió I         3 30     3 30
Tecnologia aplicada a la producció i difusió II             4 30 4 30
Acústica de recintes     4 30         4 30
Pràctiques (OB)
Pràcticum de producció i gestió I         20 20     20 20
Pràcticum de producció i gestió II             20 20 20 20
Pràctiques internes I, II i III     4 20 4 20 4 20 12 60
Matèries optatives (OP)
Història de la música dels segles XX i XXI/ Història del jazz/ Història de la música popular         4 45 4 45 8 90
Crèdits optatius         3 45 6 45 9 90
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca         2 30     2 30
Treball fi de grau             8 15 8 15
TOTAL  60 675 60 507,5 60 407,5 60 310 240 1900