Audició d'estudiants de Composició

Sala d'Orquestra, 18.30h.

Aquesta audició estarà dedicada en memòria del graduat en Composició Sergi Ramis.

Estrena d'obres dels estudiants de Composició.