Conjunt de Música Antiga

Conjunt de Música Antiga de l’ESMUC

El cançoner de Palau

Direcció: Romà Escalas

Cicle de Grans Conjunts              

Sala 2 de L’Auditori

19 hores

Accés lliure