Curs de direcció de conjunts instrumentals i vocals

Curs de direcció de conjunts instrumentals i vocals

Alumnat extern

Departament de Pedagogia

Dissabte 21 i diumenge 22

De 9 a 19 hores

L'activitat té caràcter pedagògic i és d'interès per l'alumnat de l'escola, molt especialment els de l'especialitat de Pedagogia