Concert Ensemble de saxos

Concert Ensemble de saxos

Coordina: professors Mariano García i Nacho Gascón

Sala d’Orquestra

18 hores

Més informació