Hector Pérez Mena

Concert Final de Títol Superior de Música de l’ESMUC

Héctor Pérez Mena

Auditori Acadèmic de l’ESMUC – Sala 4

12.45 hores

Accés lliure