Jornada Pedagògica dels instruments de la Cobla

Jornada Pedagògica dels instruments de la Cobla

Coproduït amb la Confederació Sardanística de CAT i Associació de Cobles de CAT

Jornada de reflexió i debats.

Sala 4. Aules col·lectives. Sala d’orquestra i cor

De 10 a 21 hores

Més informació