Marc Capardon Muntané

Concert Final de Títol Superior de Música de l’ESMUC

Marc Capardon Muntané

10 hores

Especialitat: Jazz i Música Moderna

Instrument: Piano jazz

Sala d’Orquestra

Aforament limitat a 15 persones