Quim Mòdol Sagristà

Concert Final de Títol Superior de Música de l’ESMUC

Quim Mòdol Sagristà

10 hores

Especialitat: Jazz i Música Moderna

Instrument: Clarinet jazz

Professor: Xavier Figuerola

Sala d’Orquestra

Aforament limitat a 15 persones