Saló de l’Ensenyament

Saló de l’Ensenyament

L’ESMUC a l'estand dels Ensenyaments Superiors Artístics

Del 14 al 18 de març

Fira de Barcelona

Recinte Montjuïc 1. Pavelló 1. Nivell 0. Estand: F657