Presentació de l’Associació de Teoria i Anàlisi Musicals

Publicat el 19/10/2018

El dijous 25 d’octubre l’Escola Superior de Música de Catalunya acull la presentació de l’Associació de Teoria i Anàlisi Musicals (ATAM). L’acte comptarà amb la participació del professorat promotor d’aquesta nova entitat i amb una lliçó inaugural a càrrec del musicòleg belga Nicolas Meeùs. La presentació tindrà lloc a les 18 hores a l’Aula A348. L’accés és lliure.

ATAM

L’ATAM vol promoure l’estudi de la teoria i l’anàlisi musicals, revalorar i desrelativitzar ambdues disciplines al marge d’aproximacions de caràcter més subjectivista i historicista, incentivant la participació de nous associats i estudiosos de la música, la difusió de treballs i pensament musical, i el seu desenvolupament per via de conferències, simposis, fòrums i publicacions.

La idea de l’associació sorgeix fa prop de deu anys entre part del professorat del departament de Teoria, Composició i Direcció, i Pedro Purroy, antic director del Conservatori Superior de Saragossa. La seva formalització i registre no s’ha materialitzat fins fa uns mesos. Els membres fundadors són: Pedro PurroyJosep MargaritGabriel BrncicThomas NollKarst de JongFèlix PastorJosep Rio-Pareja Eduard Resina.

La presentació comptarà amb una benvinguda i xerrada informativa a càrrec del president de l’associació, Pedro Purroy. Seguidament, el musicòleg Nicolas Meeùs impartirà una lliçó inaugural i Eduard Resina, cap del departament de Teoria, Composició i Direcció, presentarà la web atam.cat. L’acte conclourà amb una breu intervenció musical al piano a càrrec del professor Karst de Jong.

                                   

Teoria musical

La recerca i desenvolupament en teoria musical és minsa, mancança de la qual lògicament se’n ressent una anàlisi pensada com a aplicació d’aquesta teoria general a obres en particular. Per aquesta raó, l’ATAM voldria contribuir a capgirar aquesta percepció i inèrcia.

Així com als EUA la teoria musical és una disciplina amb una titulació pròpia (n’hi ha la possibilitat de doctorar-se en teoria musical), a Europa, i a l’estat espanyol en concret, la teoria musical, tot i ser de les disciplines més antigues a la música, tendeix a concebre’s i a ensenyar-se només des de la parcialitat i en la mesura del mínimament requerit com a suport a altres disciplines (interpretació, composició, historiografia...). 

                             

Més informació:

https://www.atam.cat/

 

Recordatori:

Dia: dijous 25 d’octubre

Lloc: ESMUC. Aula A348

Hora: 18 hores

Entrada: accés lliure