Escoles de música: gestió per la innovació

La missió de les escoles de música, l'oferta formativa, els models organitzatius... Tot allò que conforma el model institucional i de gestió d'un centre s'ha d'adaptar a les noves circumstàncies socials, tecnològiques i econòmiques per tal de perviure i millorar en el temps. Aquest curs ens proporcionarà eines per fer-ho.

Hores 16
Calendari 2-5 de juliol
Horari De 9:30 a 14:00
Professorat Ruben Bes, Joan Fargas, Luis García, Ignasi Gómez
Preu 150€

Objectiu

 • Les escoles de música com a serveis educatius i culturals integrats en un territori.
 • Definir missions, models organitzatius i d’oferta educativa adients a aquesta funció.
 • Conèixer els components d’una organització i reflexionar sobre l’oferta formativa i les mesures organitzatives que provoquen impactes diferents.
 • Valorar la importància del clima institucional i aprendre a obtenir i millorar indicadors de gestió.
 • Conèixer la funció bàsica de les Escoles de Música com a serveis educatius i culturals.
 • Definir missions i models organitzatius adients a aquesta funció.
 • Definir les fonts de l’oferta formativa, així com les mesures organitzatives que provoquen impactes diferents.
 • Conèixer els components d’una organització educativa.
 • Valorar la importància del clima institucional.
 • Conèixer indicadors bàsics de gestió d’una Escola de Música.
 • Aprendre a obtenir i millorar indicadors de gestió.

Contingut del curs

a) La missió de les escoles de música

 • Les Escoles de Música: passat, present i futur
 • Sector públic, sector privat. Adaptació d’una escola de música al seu entorn
 • L’accés equitatiu a l’educació musical. Projectes innovadors en els àmbits pedagògic, comunitari o de gestió

b) Educació musical: quelcom més que aprendre música

 • L’oferta formativa com a resposta a l’entorn i com a eina de desenvolupament institucional
 • Oferta formativa i territori: com avaluar l’impacte

c) Els components organitzatius d’una escola de música

 • Tasques i funcions del professorat: perfil professional
 • Aspectes organitzatius, de gestió i laborals aplicats
 • La formació continuada, la recerca aplicada i el desenvolupament de coneixement
 • La gestió dels equips i les persones. El clima institucional
 • L’organització acadèmica

d) Indicadors de gestió i organització d’una EMM

 • Indicadors de sostenibilitat econòmica
 • Indicadors d’eficàcia pedagògica
 • Indicadors de gestió

e) Avaluació i millora del servei

 • Planificació i avaluació estratègiques
 • Eines d’avaluació

Destinataris

Equips directius, tècnics i responsables d’escoles de música, de titularitat pública i privada.

Professorat d’escoles de música i persones amb inquietuds en la gestió de l’educació musical especialitzada.

Professorat

Ruben Bes, professor de didàctica de l’ESMUC. Titulat en les especialitats de pedagogia i jazz i música moderna (ESMUC). Master en gestió de centres educatius (UB). Gerent de l’EMM El Prat.

Joan Fargas, professor de producció i gestió de l’ESMUC. Director de l'EMM Mataró.

Luis García, professor del departament de pedagogia.

Ignasi Gómez, Cap del departament de pedagogia de l’ESMUC. DEA en didàctica de la música (UB). Experiència en gestió de centres (EMM Terrassa, EMM Girona, EMM Mataró).