I després del grau, què?

Editorial

La nova oferta de màsters a l’ESMUC

Ara fa deu anys, l’Escola Superior de Música de Catalunya va iniciar la seva oferta de màsters i postgraus per tal de proporcionar als graduats i professionals de la música una formació pràctica i propera a la realitat del sector professional. La iniciativa va atraure al centre estudiants de procedències molt diverses, motivats per la idea de perfeccionar coneixements o pràctiques interpretatives, ampliar perspectives laborals o iniciar tasques de recerca orientades a posteriors estudis de tercer cicle. Altres raons addicionals per cursar un màster, com la d’establir contactes i compartir projectes amb companys i professors, tots ells professionals en actiu, també poden ser un al·licient i acabar influint en el futur professional dels estudiants.

Des de llavors, i fins arribar a l’oferta publicada el passat mes de febrer, l’ESMUC ha anat ampliant i adaptant les seves propostes amb un ventall de cursos que reflecteixen de manera exhaustiva la diversitat del panorama musical actual: un total de cinc màsters artístics oficials (verificats per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), sis màsters propis i dos màsters en col·laboració amb universitats.

Les novetats d’aquest curs són el Màster en Investigació Musical (verificat per l’AQU), que coordina la musicòloga Anna Costal, i el Màster en Management i Producció Musical, coordinat per la cap del Departament de Producció i Gestió de l’ESMUC, Imma Grimalt. El primer planteja una recerca musical innovadora, capaç d’abastar des de l’enorme diversitat cultural del planeta fins als interrogants que presenta l’activitat musical en la vida urbana. El segon s’adreça a músics en actiu o altres professionals que estiguin interessats en el sector de la indústria musical (gestió artística, plataformes i canals de difusió de la música...) i els processos relacionats amb l’enregistrament i sonorització de concerts.

Per ampliar la informació i aclarir dubtes referents a les matèries, el professorat, el calendari, o altres qüestions que preocupin als interessats, els coordinadors dels diversos programes oferiran sessions informatives el dia 12 d’abril.

Comments

Log in to comment.