L'organització

Informació institucional i organitzativa del centre. Aquí podreu veure la carta de serveis, l'estructura de l'escola i el marc normatiu que ens és d'aplicació.