Un cafè amb G.P da Palestrina i J.Arcadelt

Un cafè amb G.P da Palestrina i J.Arcadelt

Tercer concert del cicle, dirigit per Lambert Climent

27 d'abril, a les 12 h

Sala de teclats del Museu de la Música

Missa Brevis, G.P da Palestrina                                                               

                Kirie

                Gloria

                Credo

Santus

Benedictus

Agnus dei I

Agnus dei II

Madrigals, J. Arcadelt

                Amorosetto Fiore                                           

                Dormendo un giorno

                Crudel ‘acerb’ inesorabil morte

                Io mi pensai che spento juss e’l foco

                Alma perché si trist’

                Il bianco e dolce cigno

 

 

Lambert Climent, direcció

Belén Vaquero, Bárbara Vidal i Gal·la Celma, sopranos

Diego Pérez i Paula Caminals, altos

Pablo Larraz i Alberto Palacios, tenors

Héctor Dos Santos i Miguel Callejas, barítons

Tomoko Matsuoka, orgue positiu

Carles Blanch, tiorba