Crèdits obligats de música contemporània

Els estudiants d'interpretació de Clàssica i Contemporània hauran de cursar no menys de 2 crèdits de conjunt o cambra

1) en un dels següents conjunts:

  • Ensemble contemporani (anteriorment conegut com Conjunt del s. XX-XXI), o
  • Conjunt de Noves Creacions (grup que imparteix el professor Yuval Gotlibovitch)

2) O bé, via el reconeixement de 2 crèdits per la participació en un mínim dues obres de les audicions de Composició, o dels Concerts Fi de Grau de Composició (Premi Guinjoan).