Obligacions de l'estudiant

Com a estudiant, ets responsable de la teva matrícula. Per això has de saber:

  • Quines assignatures de conjunt has de fer i pots fer cada curs en funció del teu pla d’estudis.
  • Quines assignatures de conjunt tens pendents.

Cursar un conjunt implica:

  • Fer la prematrícula de cambres sense cometre errors ni omissions, proposant com a mínim un grup tancat cada curs si ets estudiant d’Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània. S’anima als estudiants de les altres especialitats a què també facin propostes de grups tancats.
  • Matricular exactament les mateixes assignatures de conjunt que hagis determinat en la prematrícula.
  • Assistir a les classes, assajos i altres activitats que es derivin de l’assignatura.
  • Controlar que no hi hagi incongruències entre la informació que apareix al programa de gestió acadèmica i les assignatures de conjunt que està cursant, si així t'ho sol·licita la coordinació de cambres.