Prematrícula

La Prematrícula de cambres és el procediment mitjançant el qual determines les assignatures de conjunt que matricularàs el curs següent, proposes grups tancats (1) i pots indicar preferències sobre els grups (2). També és l’únic moment en què podràs sol·licitar que una assignatura de conjunt et sigui considerada com a precursada (3).

En la prematrícula cal especificar els conjunts que matricularàs tenint en compte:

  • Els que t'indiqui el teu pla d'estudis.
  • Els que no hagis fet o aprovat en el passat i que segons el teu pla d'estudis hauries d’haver fet i aprovat.
  • Els conjunts instrumentals de tipus optatiu que vulguis matricular si el teu pla d'estudis contempla aquesta possibilitat.

En la prematrícula hauràs d’indicar també si una (o algunes) de les assignatures de conjunt que matricularàs han estat prèviament reconegudes o validades pel Secretari Acadèmic.

(1) Cada estudiant d’Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània haurà de proposar com a mínim un grup tancat cada curs, especificant el tipus de formació i els noms de tots els components del grup. L’Escola no pot garantir que tots els grups tancats proposats es puguin dur a terme.
(2) L’estudiant podrà indicar les seves preferències en relació al tipus de formació, altres components del grup i professorat dels diferents conjunts. La Coordinació de cambres tindrà en compte les preferències indicades però no pot garantir que totes es puguin resoldre favorablement.
(3) Una assignatura de conjunt precursada és aquella que es matrícula normalment però que no es cursa. Enlloc d’això, a l’estudiant li constarà el grup i la qualificació d’una assignatura de conjunt que hagi cursat anteriorment com a col·laboració. L’únic moment en què es pot sol·licitar que una assignatura de conjunt consti com a precursada és a la prematrícula.
Recorda que la prematrícula és obligatòria i vinculant
Cada estudiant que pretengui matricular una o més assignatures de conjunt del Departament de Música Clàssica i Contemporània el curs següent, ha de fer la prematrícula.
L’estudiant haurà de matricular exactament les assignatures de conjunt que hagi determinat en la prematrícula.