Piano

L'especialitat de piano a l'Esmuc entronca amb la rica tradició pianística catalana desenvolupant els valors interpretatius que la caracteritza: la importància del cant, la riquesa harmònica i estructural, la precisió rítmica. L'assignatura principal de l'especialitat està dividida en 8 quadrimestres, dissenyats per assolir de forma continuada les eines tècniques i estilístiques per tal que l'estudiant aconsegueixi la major autonomia possible i pugui desenvolupar la seva personalitat artística. 

Professors:  Adolf Pla (cap del departament), Rafael Salinas, Pierre Reach, Vladislav Bronevetzky, Jordi Masó, Jordi Camell, Xavier Barbeta, Lluís Pérez Molina.