Flamenco

Desde els seus inicis fundacionals, l'ESMUC ha apostat fermament per la docència del flamenco en l’àmbit superior. Les especialitats que es poden cursar durant els quatre anys de grau són la guitarra i el cante flamenco. L'escola va ser pionera en la incorporació del cante flamenco en la docència reglada superior i és encara l'únic centre musical superior que l'imparteix. Aquest fet demostra el clar compromís de la institució vers una música que compta amb una història molt arrelada a Catalunya des de finals del segle XIX. Investigacions d'autors com la Montse Madridejos, entre d'altres, han documentat amb rigor l'abundància del flamenco a la Barcelona de la primera meitat del segle XX.

Presentació Flamenco

El pla d'estudis compte amb assignatures troncals i específiques de cada especialitat. En aquest sentit, a més de l’assignatura d’instrument principal  hi ha una atenció especial en les assignatures d'acompanyament al cante i al baile. Entre les assignatures teòriques cal destacar anàlisi del flamenco, tècniques de composició, transcripció per a guitarra flamenca i arranjaments del flamenco.

El professorat de flamenco està format per especialistes de reconegut prestigi en les diferents especialitats i matèries. A mes dels professors d'instrument principal hi ha la figura del cantaor i bailaor com a professors acompanyants a diferents conjunts i la figura de guitarrista acompanyant pels estudiants de cante.

L’objectiu dels estudis de flamenco es formar a nivell professional a intèrprets de cante i de guitarra flamenca, permetent així la seva incorporació en el variat circuit professional del gènere.

Podeu seguir l’activitat de l’especialitat de flamenco al seu facebook aquí