Etnomusicologia III

Dades generals

Nom de l'assignatura Etnomusicologia III
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r quadrimestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 60
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 10
Professor/a Sílvia Martínez
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Etnomusicologia I i Etnomusicologia II

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Analitzar i afrontar de manera crítica els principals problemes teòrics que discuteix l’Etnomusicologia en les tres darreres dècades
 • Idenitificar i situar temporalment els principals corrents de l’Etnomusicologia recent, els seus principals autors i línies de recerca
 • Consolidar els coneixements adquirits a les assignatures Etnomusicologia I i Etnomusicologia II, contrastant una visió històrica i diacrònica de la disciplina amb els corrents contemporanis
 • Afrontar de manera pràctica la recerca etnomusicològica, mitjançant la realització personal de treball de camp i/o anàlisi audiovisual amb diverses pràctiques musicals de rellevància social

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

El seminari s’estructura en tres blocs temàtics que aporten els eixos conceptuals i temàtics principals per a les lectures, la discussió i el treball personal de recerca (aquests poden variar d’un curs a l’altre). Actualment els eixos vertebradors són:

 • La recerca etnomusicològica des de la perspectica del gènere
 • Recerca en músiques populars urbanes
 • Etnomusicologia col·laborativa

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

El format seminari requereix una implicació molt activa de l’estudiant en la preparació i anàlisi dels continguts del curs. L’assistència i participació regular a classe, el treball personal fora de l’aula i la presentació de materials a classe són elements imprescindibles per al correcte seguiment de l’assignatura.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

INTRODUCCIÓ. BASES PER A LA RECERCA ETNOMUSICOLÒGICA CONTEMPORÀNIA. Treball sobre el text:

 • Nettl, Bruno. 2001 [1992]. “Últimas tendencias en etnomusicología”. In: Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología, ed. Francisco Cruces. Madrid: Trotta

LA RECERCA ETNOMUSICOLÒGICA DES DE LA PERSPECTICA DEL GÈNERE. Treball sobre els textos:

 • Martí, Josep. 2000.  “Ser hombre o ser mujer en la música” y “Música y género entre los jóvenes barceloneses”. In: Más allá del arte. La música como generadora de realidad social.Barcelona: Deriva Ed.
 • Bonino, Luís. 1998. “Masculinidad hegemónica e identidad masculina”. Masculinitats: mites, de/construccions i mascarades. Dossiers Feministes (6): 7-35
 • Shepherd, John. 1987. “Music and male hegemony”. In: Music and Society. The politics of composition, performance and reception, ed. by Richard Leppert and Susan McClary
 • Rose, Tricia. 1994. “Bad Sistas: Black Women Rappers and Sexual Politics in Rap Music.” Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America. Hanover, NH: University Press of New England, 146-182
 • Butler, Judith. 1988. “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory”. Theatre Journal (40/4): 519-531

RECERCA EN MÚSIQUES POPULARS URBANES. Treball sobre els textos:

 • Keightley, Keir. 2006 [2001]. “Reconsiderar el rock”. A: S.Frih, W.Straw, J.Street. La otra historia del rock. Barcelona: Ma Non Troppo
 • Frith, Simon. 2001 [1987]. “Hacia una estética de la música popular”. In: Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología, ed. Francisco Cruces. Madrid: Trotta
 • Guibert, Gérôme; Hein, Fabien. 2007. “Les scènes metal. Sciences sociales et pratiques culturelles radicales”. Copyright Volume! 5(2): 5-18
 • Cohen, Sara. “Scene”. A: Thomas Swiss; Bruce Horner. 1999.  Key Terms in Popular Music and Culture. Oxford: Blackwell
 • Fouce, Héctor. 2012. “Entusiastas, energéticos y conectados en el mundo musical”. En: N.García Canclini et al. Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales. Madrid: Ariel-Fundación Telefónica.

ETNOMUSICOLOGIA COL·LABORATIVA (O ETNOMUSICOLOGIA APLICADA). Treball sobre els textos:

 • Titon, Jeff. 1992. “Introduction. Music, the Public Interest, and the Practice of Ethnomusicology”. Ethnomusicology, 36(3): 315-321
 • Sheehy, Daniel. 1992. “A Few Notions about Philosophy and Strategy in Applied Ethnomusicology”. Ethnomusicology, 36(3): 323-336
 • Jamie Topper, Jamie. 2011. “Collaborative Ethnomusicology: Thoughts and projects in community music”. POST a: tajournal.com/2011/12/13/collaborative-ethnomusicology-thoughts-and-projects-in-community-music/
 • Mengel, Maurice. 2013. “Seeger, Anthony. On Epistemology and Applied Ethnomusicology in a Postcolonial World”. El oído pensante 1(2). http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante/issue/view/188
 • Araújo, Samuel i Musicultura. 2006. “Conflict and Violence as Theoretical Tools in Present-Day Ethnomusicology: Notes on a Dialogic Ethnography of Sound Practices in Rio de Janeiro”. Ethnomusicology 50(2): 287-313
 • Dirksen, Rebecca. 2012. “Reconsidering Theory and Practice in Ethnomusicology: Applying, Advocating, and Engaging Beyond Academia”. Ethnomusicology Review (17). URL: http://ethnomusicologyreview.ucla.edu/journal/volume/17/piece/602

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • 2 presentacions de textos del temari, acordats prèviament amb la professora (25% + 25%)
 • 1 prova escrita per cada bloc (10%+10%+10%)
 • esbós i presentació de projecte de recerca personal (20%)

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Presentació text 1 i 2 Entre la setmana 3 i 10 del curs 15% + 15%
Presentació esbós recerca personal Última setmana del curs 25%
Avalució parcial I Setmana 6 del curs 15%
Avalució parcial II Setmana 11 del curs 15%
Avalució parcial III Setmana 15 del curs 15%

 

Fonts d'informació bàsica

Vegeu bibliografia detallada a apartat 7