Musicologia a l'ESMUC

Musicologia a l'esmuc

 

La musicologia que es desenvolupa a l'ESMUC està en estreta relació tant amb la pràctica musical com amb els problemes socioculturals contemporanis.

 

Estudiar musicologia a l'Esmuc ofereix una oportunitat única de formar-se interdisciplinàriament amb metodologies i discursos actuals sense importar el tipus de música en què es desitgi especialitzar: des del cant gregorià fins al sampleig i el mashup audiovisual, i en contacte perpetu amb la pràctica musical.

 

En l'Admissió a la titulació , a més dels coneixements musicals fonamentals, interessa molt detectar la vocació per la investigació, la capacitat d'observació i reflexió i l'habilitat per formular preguntes al voltant de les més variades facetes de la música entesa com a fet cultural global.

 

El Pla d'estudis, en perpètua actualització, permet el desenvolupament de competències fonamentals a un nivell molt alt.     L'estudiant té la possibilitat d'integrar-se a la pràctica professional o de continuar estudis de postgrau en un ventall ampli d'àrees d'especialització possibles en institucions exigents.