Recerca

Recerca Musicologia ESMUC

La investigació és un dels objectius fonamentals de l'ESMUC. La generació i difusió del coneixement sobre la música és una tasca prioritària del departament de musicologia.

El Departament de Musicologia ha proposat, promogut i participat en diversos projectes d'investigació intra i interinstitucionals.

Així mateix, desenvolupa eines i recursos per al desenvolupament de la recerca a l'ESMUC, entre les quals destaca la recerca artística