Professorat

Professors Musicoogia ESMUC

El Departament reuneix professorat de formació, procedència, discursos i orientacions molt diverses. Amb això garanteix la diversitat d'enfocaments i el treball pluridisciplinar imprescindibles en la docència i investigació contemporànies. Aquesta riquesa permet també a l'estudiant desenvolupar les línies de treball més afins als seus interessos i inclinacions musicals i metodològiques.

La convivència amb professors d'altres àmbits i disciplines musicals, fomenta un treball multidisciplinar, integral i relacionat amb la dimensió pràctica del fet musical, que no sempre és possible en entorns diferents als d'una escola superior de música.

El treball docent i de recerca es complementa amb l'aportació de professors convidats de renom que cada any comparteixen amb nosaltres el seu treball en tallers, seminaris, tutories i conferències.

Professorat Assignatures
Juan Carlos Asensio

Cant pla

Codicologia

Història de la música medieval

Història de la música dels segles XV i XVI

Notació i edició I

Notació i edició II

Rolf Bäcker

Estètica I

Fonètica aplicada al cant

Història del flamenco

Francesc Capella

Història de la musica popular

Història del jazz

Luca Chiantore

Estètica II

Història de la música del segle XIX

Musicologia històrica III

Anna Costal

Estètica I

Història de la música catalana dels segles XIX i XX

Història de la música dels segles XX i XXI

Música tradicional catalana

Musicologia històrica II

Horacio Curti

Etnomusicologia I

Música i Cultura III

Músiques tradicionals del món II

Tècniques d'execució de les músiques tradicionals

Gianni Ginesi

Etnomusicologia II

Models d'organització sonora de les músiques tradicionals

Música i cultura I

Música i cultura III

Músiques tradicionals del món I

Pràcticum

Seminari de musicologia

Marc Heilbron

Estètica I

Història de l'òpera

Història de la música del segle XVIII

Musicologia històrica I

Música i cultura II

Carles Ill Metodologies de recerca
Ruben López-Cano

Estètica I

Història de la música del segle XVII

Metodologies d'investigació musical

Teoria crítica del coneixement

Vicent Minguet Música i Cultura II
Josep Pujol

Música i cultura I

Taller d'escriptura per a la musicologia

Joaquim Rabaseda

Història de la música audiovisual

Taller d'anàlisi per a la musicologia

Ilaria Sartori Etnomusicologia III
Jordi Vivancos Sociologia de la música