Professorat

El Departament reuneix professorat qualificat i diversificat pel que fa a tendències, tècniques, mitjans i enfocaments en el món de la producció i la gestió musicals. Mitjançant la diversitat d'aquest professorat, els estudiants poden escollir les línies de treball més afins a les seves preferències.

Oriol Aguilà

Oriol Aguilà
Patrocini i mecenatge

Enric Enrich

Enrich, Enric
Drets de la propietat intel·lectual

Joan Fargas

Joan Fargas
Gestió d'equips

Xavier Fina

Fina, Xavier
Desenvolupament professional
Emprenedoria i creació d'empreses
Marc públic i institucional de la música
Música i comunicació en l'entorn global

Imma Grimalt

Grimalt, Imma
Tècniques de comunicació
Producció de concerts i esdeveniments musicals
Pràcticum I i II
Pràctiques internes I, II i III

Joan Oller

Oller, Joan
Marketing
Programació

David Regalado

Regalado, David
Gestió i planificació pressupostària

Pep Salazar

Salazar, Pep
Gestió de la innovació

Núria Sempere

Sempere, Núria
Desenvolupament professional
Gestió de centres educatius
Gestió de projectes comunitaris