Compositors Catalans dels segles XX i XXI

Dades generals

Nom de l'assignatura Compositors Catalans dels segles XX i XXI
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n quadrimestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 0
Hores per treballs dirigits (no presencials): 35
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 10
Professor/a Joaquim Rabaseda
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No hi ha prerequisits.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Conèixer la producción simfònica i de cambra composta per autors catalans entre els primers anys del segle XX i l’actualitat.
 • Determinar les característiques estètiques i de llenguatge presents en l’obra d’aquests autors.
 • Identificar els períodes de la història contemporània de Catalunya en relació a les diverses manifestacions musicals i creacions d’autor.
 • Aplicar metodologies d’anàlisi musical adients a l’estudi de casos concrets.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Continguts conceptuals:
  • Noucentisme musical (1900-1918)
  • Avantguardes catalanes (1918-1936)
  • Franquisme (1939-1975)
  • Postmodernitat (1975-2000)
  • Segle XXI (2000-2014)
 • Continguts procedimentals:
  • Documentació histórica i musical d’una selección d’obres musicals representatives de la historia catalana dels segles XX i XXI.
  • Premisses i finalitats de l’anàlisi musical aplicades a l’estudi de casos històrics i geogràfics concrets.
  • Anàlisi musical al servei de la investigación estilística.
  • Lectura crítica de documents escrits.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives.
 • Sessions dedicades a l’anàlisi d’obres escrites per autors catalans dels segles XX i XXI amb la finalitat d’exemplificar diferents metodologies d’estudi i d’establir els lligams estètics i ideològics presents en les diverses intencionalitats d’autor del repertori treballat.
 • Els estudiants han de redactar fitxes descriptives de les obres estudiades a clase a partir del model proposat pel profesor. L’encàrrec d’aquest estudi es pactarà setmanalment i es distribuirà per grups de dos o tres estudiants.
 • La primera semana de març els estudiants han de proposar l’obra d’un autor en actiu i estrenada entre 1975 i 2014 per a realizar els seus treballs individuals. Es dedicarà una sessió monogràfica a l’exposició i debat sobre cadascun d’aquests treballs individuals durant l’últim tram de la planificació.
 • Planificació de les sessions:
  • Descripció de l’assignatures i marc teòric general: primera semana.
  • Noucentisme musical: segona, tercera i quarta semana.
  • Avantguardes catalanes: cinquena, sisena i setena setmana.
  • Franquisme: vuitena, novena i desena setmana.
  • Postmodernitat i segle XXI: onzena, dotzena, tretzena, catorzena i quinzena setmana.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Es valorarà:

 • Assistència
 • Participació activa als problemes plantejats a classe.
 • Comprensió analítica de les composicions estudiades.
 • Domini i correcció escrita en comentar les obres musicals.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència Avaluació continuada 15%
Participació activa Avaluació continuada 20%
Treballs de grup (se n'assignaran com a mínim 2) Primeres 10 setmanes 45% (a dividir entre el total de treballs)
Treballs individuals Últimes 5 setmanes 20%

 

Fonts d'informació bàsica

 • Juli Garreta (1875-1925)
  • DD.AA. (2003). Juli Garreta i Arboix (1875-1925): col·lecció de textos en ocasió del cent vint-i-cinquè aniversari del seu naixement i setanta-cinquè aniversari de la seva mort. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, «El Mall» Associació Guixolenca de Cultura. [Esmuc, 929 Garreta JVL]
  • Canut PELLICER (1926). Juli Garreta: notes per a una biografia. Barcelona: Foment de la Sardana de Barcelona. [BNC, 92-12-C 7/1]
  • Marià VINYAS (1955). Juli Garreta: l'home i l'artista. Sant Feliu de Guíxols. [Esmuc, DR0423]
 • Jaume Pahissa (1880-1969)
  • Xosé AVIÑOA (1996). Jaume Pahissa: un estudi biogràfic i crític. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1996. [BNC, SL 929 Pahissa, Jaume Avi]
  • DD.AA. (1994). Jaume Pahissa: 1880-1969, vint-i-cinquè aniversari de la seva mort. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. [BNC, 2004-8-C 66/30]
  • Jaume PAHISSA (1945). Espíritu y cuerpo de la música. Buenos Aires: Hachette. [BNC, M 3789]
  • _______ (1945). Los grandes problemas de la música. Buenos Aires: Poseidón. [BNC, F 78-8-1144]
  • ______ (1980). La música y el hombre. Barcelona: Don Bosco. [BNC, 2008-8-6609]
  • Joaquim RABASEDA (2006). Jaume Pahissa: un cas d'anàlisi musical. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, tesi doctoral. [http://www.tdx.cat/handle/10803/5196]
 • Eduard Toldrà (1895-1962)
  • Joan ALEMANY (1999). Eduard Toldrà i Soler. Vilanova i la Geltrú: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. [BNC, 199-8-C 58/12]
  • Antoni BATISTA (1994). Eduard Toldrà: un assaig sobre la direcció d'orquestra a Barcelona. Barcelona: Editorial Beta. [BNC, 2008-8-27254]
  • Joaquim CARBÓ (1980). Eduard Toldrà recordat per Oriol Martorell. Vilanova i la Geltrú: Centre d'Estudis de la Biblioteca − Museu Balaguer. [BNC, 2006-4-C 72/29]
  • DD.AA. (1995). Toldrà: exposició del centenari. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Fundació «La Caixa». [Esmuc, (083.824) Toldrà TOL]
  • César CALMELL (1995). Eduard Toldrà. Madrid: Sociedad General de Autores y Editores. [Esmuc, 017 Toldrà CAL]
  • Manel CAPDEVILA (1964). Eduard Toldrà: músic. Barcelona: Editorial Aedos. [Esmuc, 929 Toldrà CAP]
  • Manel CAPDEVILA i César CALMELL (1995). Eduard Toldrà. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. [Esmuc, 929 Toldrà CAP]
  • Manel CAPDEVILA FONT (2012). Eduard Toldrà i Cantallops. Cantallops: Ajuntament de Cantallops i Vinyes dels Aspres. [BNC, 2011-4-6004]
  • Antonio FERNÁNDEZ-CID (1977). Eduardo Toldrà. Madrid: Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural. [Esmuc, 929 Toldrà FER]
  • Oriol MARTORELL (1995). Eduard Toldrà: centenari, 1895-1995. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. [Esmuc, 929 Toldrà MAR]
  • Eugeni MOLERO (1963). Toldrá. Vilanova i la Geltrú: Ediciones «Villanueva y Geltrú». [BNC, F 98-8-10]
 • Robert Gerhard (1896-1970)
  • Jaume BUSQUÉ , co. (1996). Centenari Robert Gerhard (1896-1996). Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. [Esmuc, 929 Gerhard CEN]
  • Robert GERHARD (2000). Gerhard On Music: Selected Writings. Adershot: Ashgate. [BNC, 2007-8-8985]
  • Joaquim HOMS (1987). Robert Gerhard i la seva obra. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1991. [Esmuc, 929 Gerhard HOM]
  • _______ (1992). Robert Gerhard. Barcelona: Editorial Labor. [Esmuc, 929 Gerhard HOM]
  • Josep M. MESTRES QUADRENY (2011). Vida i obra de Robert Gerhard. Barcelona: Centre Robert Gerhard per a la promoció i difusió del patrimoni musical català. [BNC, 2011-8- 23760]
  • Letícia SÁNCHEZ DE ANDRÉS (2013). Pasión, desarraigo y literatura: el compositor Robert Gerhard. Madrid: Fundación Scherzo i Antonio Machado Libros.
  • Geoggrey J. WALKER (1981). Gerhard's Cantata: Gerhard, Carner, and King James «The Conqueror». [BNC, Bad-8-C 80/38]
  • Julian WHITE (1993). «National Traditions in the Music of Roberto Gerhard», Tempo, núm. 184 (març), pàg. 2-13. [www.jstor.org]
 • Manuel Blancafort (1897-1987)
  • Xosé AVIÑOA (1997). Manuel Blancafort. Barcelona: Proa i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. [BNC, 2004-8-22241]
  • _______ (1998). Manuel Blancafort. Madrid: Fundación Autor. [Esmuc, 929 Blancafort AVI]
  • Pere BLANCAFORT (1976). La Garriga, el balneari i jo: cròniques, personatges, anècdotes. La Garriga: [Ariel]. [BNC, 2005-8-10472] DD.AA. (1997). Manuel Blancafort: 1897-1997, centenari del seu naixement. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. [Esmuc, 929 Blancafort MAN]
 • Ricard Lamote de Grignon (1899-1962)
  • César CALMELL (1999). Ricard Lamote de Grignon: centenari, 1899-1999. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. [Esmuc, 929 Lamote de Grignon CAL]
  • Montserrat COLL (1989). Lamote de Grignon. Barcelona: Nou Art Thor. [Esmuc, 929 Lamote COL]
  • Miquel SAPERAS (1975). Cinc compositors catalans: Nicolau, Vives, Mossèn Romeu, Lamote, Albèniz. Barcelona: Josep Porter. [BNC, 78:98 (46.71) Sap-12]
 • Xavier Montsalvatge (1912-2002)
  • Enrique BEOTAS (2001). Sonatine pour Yvette: conversaciones / converses. Madrid: Quindici Editores. [Esmuc, 929 Montsalvatge BEO]
  • Francesc BONASTRE i Xavier MONTSALVATGE (1985). Doctor Honoris Causa Xavier Montsalvatge: discurs llegit a la cerimònia d'investidura celebrada a l'auditori de la Facultat de Lletres el dia 22 de maig de l'any 1985. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. [Esmuc, 929 Montsalvatge DOC]
  • Jordi CODINA (1992). Xavier Montsalvatge. Barcelona: Editorial Labor. [BNC, 2004-8- 24650]
  • Roger EVANS (2012). Xavier Montsalvatge: a Musical Life in Eventful Times. Hillsdale, Nova York: Pendragon Press. [BNC, 2012-8-15854]
  • Enrique FRANCO (1975). Xavier Montsalvatge. Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. [Esmuc, 929 Montsalvatge FRA]
  • Joan GAY, Laura PALLÀS i Josep PUJOL (2012). Xavier Montsalvatge: una estètica de la premsa. Selecció d'assaigs i crítica musical. Girona: Diputació de Girona. [Esmuc, 78 Montsalvatge XAV]
  • José GUERRERO (2012). Xavier Montsalvatge, administrador de armonías y silencios: el azar, la equidistancia y la fuerza del destino. Barcelona: Témenos edicions. [Esmuc, 929 Montsalvatge GUE]
  • Xavier MONTSALVATGE (1991). Papers autobiogràfics: a l'abast del record. Barcelona: Editorial Destino. [BNC, 2004-8-24033]
  • Francesc TAVERNA-BECH (1994). Xavier Montsalvatge. Madrid: Sociedad General de Autores de España. [BNC, 2004-8-C 66/16]
  • Francesc TAVERNA-BECH, Carles GUINOVART i Francesc BONASTRE (1994). Xavier Montsalvatge. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. [Esmuc, 929 Montsalvatge TAV]
 • Pàgines web de compositors
  • Manuel Blancafort [http://www.manuelblancafort.org]
  • Robert Gerhard [www.robertogerhard.com]
  • Xavier Montsalvatge [www.montsalvatgecompositor.com]
  • Eduard Toldrà [https://sites.google.com/site/eduardtoldra/]
 • Premsa digitalitzada
  • Arxius comarcals de Catalunya [xacpremsa.cultura.gencat.cat]
  • Arxiu de revistes catalanes antigues [www.bnc.cat/digital/arca/index.html]
  • Biblioteca virtual de premsa històrica [prensahistorica.mcu.es]
  • Dipòsit digital de documents de la UAB [ddd.uab.cat/collection/raac?ln=ca]
  • Fons de la Diputació de Barcelona [www.diba.es]
  • Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España [www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/]
  • Hemeroteca de La vanguardia [www.lavanguardia.com/hemeroteca/]
  • Memòria digital de Catalunya [http://mdc1.cbuc.cat]
  • Premsa digitalitzada per l'Arxiu Digital de Granollers [arxiu.granollers.cat:9090/premsa/#top]
  • Premsa digitalitzada per l'Arxiu Municipal de Girona [www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php]
  • Premsa digitalitzada per l'Arxiu Municipal de Lleida [premsadigital.paeria.es]
  • Revistes catalanes amb accés obert [raco.cat]