Professorat

El Departament gestiona les assignatures específiques i la recerca de l'àmbit de la composició i la direcció enteses en el sentit més ampli i a partir les perspectives més diverses: històrica, analítica, antropològica, semiològica, etc. Així mateix, gestiona el professorat que les imparteix i promociona la realització d’activitats conjuntes amb altres departaments en temes d’interès comú.

El Departament reuneix professorat de formació i procedència molt diversa, per tal de garantir la riquesa d’enfocaments i l’orientació pluridisciplinar imprescindibles en la docència i la recerca contemporànies. Aquesta riquesa permet també a l'estudiant escollir les línies de treball més afins als seus interessos i a les seves preferències estilístiques, metodològiques, temporals, i geogràfiques.

Els estudiants del departament gaudeixen a l’ESMUC d’un entorn idoni per compatibilitzar les seves inquietuds en recerca amb la pràctica musical i la formació com a intèrprets.

A més, la convivència amb estudiants d’altres àmbits i disciplines musicals fomenta un treball multidisciplinar, integral i relacionat amb la dimensió pràctica del fet musical, que no sempre és possible en entorns diferents als d’una escola superior de música.

Professorat actual Assignatures
Grau Masters i Postgraus
Arnau Bataller Composició Principal, Composició per mitjans Audiovisuals Master en Bandes Sonores
Josep Baucells    
Salvador Brotons    
Aureliano Cattaneo    
Karst de Jong    
Johan Duijck    
Joan Grimalt    
Albert Guinovart    
Christophe Havel    
Josep Margarit Anàlisi de la música I, Composició aplicada a l'ensenyament, Fonaments de la composició, Metodologies de l'anàlisi musical, Taller d'anàlisi  
Sofia Martínez Percepció Auditiva General, Percepció Auditiva Específica, Repertori Instrumental Específic de Flauta (CiC)  
Daniel Mestre    
Jordi Mora    
Thomas Noll    
Fèlix Pastor Metodologies d'Anàlisi Musical, Anàlisi I, Anàlisi de la Música del s.XX-XXI, Repertori i Tècniques de la Música Electroacústica Anàlisi Aplicada a la Interpretació (MEAI)
Xavier Puig    
Joaquim Rabaseda    
Eduard Resina    
Manel Ribera    
Josep Rio-Pareja    
Manel Rodeiro    
Mauricio Sotelo    
Rosamérica Urtasun    
Josep Vila    
Lluís Vila    
Bernat Vivancos    
Repertorista    
Jordi Palomares    
Antics professors    
Gabriel Brncic    
Agustí Charles    
Feliu Gasull    
Carles Guinovart    
Lutz Köhler    
Luis Naón