Enquestes de satisfacció de l'alumnat

Les enquestes de satisfacció les elaboren de manera anònima els estudiants de grau (diferenciant explícitament els de primer curs) i de màster, i es refereixen a la docència de cadascun dels quadrimestres del curs acadèmic.

Les xifres reflecteixen:

  1. la satisfacció amb les assignatures 
  2. la satisfacció amb l'activitat docent

Per ambdós indicadors, puntuats sobre 5, es recull també la desviació estàndard (S), una mesura que mostra la variació o dispersió que presenten els valors respecte de la mitjana.

Curs 2020-2021

Estudiants de GRAU 1r Q  2n Q Resum anual
Total persones matriculades 620
Persones que responen 300 282 582
Taxa de resposta 48,39% 45,48% 46,94%
Satisfacció - Assignatures 4,13/5 (S=1,25) 3,93/5 (S=1,41) 4,03/5 (S=1,34)
Satisfacció - Activitat docent 4,23/5 (S=1,20) 4,01/5 (S=1,40) 4,12/5 (S=1,31)

 

Estudiants de GRAU - 1r curs 1r Q  2n Q Resum anual
Total persones matriculades 158
Persones que responen 88 77 165
Taxa de resposta 55,70% 48,73% 52,22%
Satisfacció - Assignatures 4,21/5 (S=1,25) 4,03/5 (S=1,35) 4,12/5 (S=1,31)
Satisfacció - Activitat docent 4,28/5 (S=1,17) 4,09/5 (S=1,32) 4,18/5 (S=1,25)

 

Estudiants de MÀSTER 1r Q  2n Q Resum anual
Total persones matriculades 208
Persones que responen 28 32 60
Taxa de resposta 13,46% 15,39% 14,42%
Satisfacció - Assignatures 4,45/5 (S=1,04) 4,51/5 (S=1,04) 4,48/5 (S=1,04)
Satisfacció - Activitat docent 4,55/5 (S=0,94) 4,53/5 (S=0,97) 4,52/5 (S=0,93)

Documents detallats en PDF