Serveis

L´oficina d´Audiovisuals de l'ESMUC ofereix competències relacionades amb les següents activitats:

 • Suport i assistència tècnica a la docència de Grau, Màsters i cursos d´especialització
 • Servei de préstec d'equipament audiovisual, reserva i ús d´aules específiques d'enregistrament i postproducció
 • Sonorització i enregistrament d'àudio de les audicions i concerts organitzats pels Departaments
 • Enregistrament, realització en viu i postproducció d'àudio i vídeo dels cicles musicals i concerts de Grans Conjunts organitzats al llarg de l'any acadèmic
 • Creació de material audiovisual promocional de les activitats de l'Escola
 • Suport audiovisual en seminaris, congressos i altres activitats extra curriculars organitzades per l´Escola
 • Suport a l´organització anual de les Proves d´accés
 • Enregistrament d'àudio dels Projectes Finals avaluables de Grau i Màster
 • Suport als enregistraments relacionats amb pràctiques acadèmiques o adreçats a l'obtenció de beques d´estudis
 • Creació d´un arxiu audiovisual de les activitats programades per l´Escola o amb col·laboració amb altres institucions i entitats

L´oficina també coordina:

 • La gestió d´adquisició d´equipament d´acord amb la Direcció  i els diferents Departaments del centre
 • Les relacions amb els proveïdors i altres agents tècnics i creatius de l´àmbit audiovisual
 • Les tasques periòdiques de manteniment i renovació de l´equipament audiovisual
 • El disseny i acondicionament d´aules específiques
 • La redacció i publicació de manuals d´ús audiovisual