Conservació i Catalogació

catalogacio

És responsabilitat de l’Oficina vetllar per la catalogació provisional i la bona conservació del fungible enregistrat en activitats del centre (concerts, projectes finals, conferències).

Des de març de 2010, a petició de l’Oficina, es disposa d’un repositori audiovisual en el servidor informàtic de l’Escola. Aquest repositori és accessible als departaments de Biblioteca, Relacions Externes, Informàtica i Oficina d’Audiovisuals. 

L'Oficina d'audiovisuals ha recopilat i digitalitzat tot el material fungible enregistrat en activitats del centre i l'ha emmagatzemat al repositori audiovisual.

catal1
catal2