Normativa de reserva i accés a aules específiques

.

L’Oficina d'Audiovisuals és responsable de l'equipament, disseny i manteniment de les següents aules específiques:

  • A107 – Laboratori d’Electrònica
  • A108 - Col·lectiva Multicanal
  • A114 – Laboratori d’Electroacústica
  • A115 – Cabina de Postproducció I (síntesi de àudio)
  • A116 – Cabina de Postproducció II (àudio multicanal)
  • A117 – Servei d'auto-préstec
  • A123 – Control de l’Estudi d’Enregistrament
  • A124 - Cabina de l’Estudi d’Enregistrament

L'ús de l’equipament d’aquestes aules està restringit a professors i alumnes autoritzats. El control d’accés a aquests espais depèn del perfil acadèmic de cada usuari i s'activa a través del seu carnet de l'ESMUC. 

El Decàleg del bon ús de l’aulari específic resumeix els drets i deures dels usuaris d'aules específiques, juntament amb els diagrames de blocs de connexionat i funció dels equipaments que hi resideixen. 

Per conèixer els criteris d’accés a les aules especifiques podeu consultar els següents enllaços: 

  

Per qualsevol dubte o aclariment, si us plau, dirigiu-vos a: audiovisuals@esmuc.cat