Manteniment i Adquisició

manteniment
  • Tasques periòdiques de manteniment i renovació de l’equipament

L’Oficina realitza tasques periòdiques de manteniment correctiu i reactiu sobre l’equipament audiovisual del centre, així com de la seva catalogació, inventariat i assegurança.

 

  • Gestió d’adquisició d’equipament d’acord amb les necessitats de l’Escola

L’Oficina és responsable de canalitzar i valorar les peticions de nou equipament audiovisual  i es responsabilitzarà dels següents punts en el cicle de vida de l’equipament adquirit: 

  • gestió de compra, que implica el contacte amb el(s) proveïdor(s) i la petició de pressupostos
  • seguiment i recepció de la mercaderia
  • inventari, etiquetatge i assegurança
  • ubicació en l’espai/aulari assignat
  • manteniment i baixa