Entrada i sortida d'instruments voluminosos a sala 4

Entrada a Sala 4 des de l’Esmuc L'estudiant i els músics han de tenir a punt els seus instruments 1/2 hora abans de l'hora d'accés a sala (consultar a ASIMUT), davant de la porta de regidoria de la sala 4 a la pantà -1 de l’Auditori.
L’Accés es realitzarà pel  muntacàrregues gran de l’escola segons la planta que logísticament més convingui.
Prèviament i amb el temps suficient els estudiants han de contactar amb el bidell de l’Escola, per tal que activi el muntacàrregues per baixar a la planta -1 i acompanyar-los fins a la porta de regidoria de la sala 4.
Un cop a la porta de regidoria caldrà esperar que el responsable de sala els hi doni accés pel muntatge i ajust dels instruments que hauran d’estar inclosos en el temps de reserva de la sala.
Sortida de sala 4 i retorn a l'Esmuc Un cop acabat el concert caldrà prioritzar la retirada de tot l’instrumental que els estudiants retornaran a l’Escola i així facilitar el muntatge del següent concert.
Els estudiants hauran retornar l’equipament utilitzat  per  la porta de regidoria mitjançant  al muntacàrregues gran que activarà el responsable de la sala per poder pujar a l’Esmuc
Caldrà deixar tot els instruments en les aules corresponents per que el personal del parc d’instruments pugui revisar l’instrumental utilitzat per garantir el bon funcionament  de les classes i d’altres activitats.
S004F
MC001
Porta regidoria Sala 4 a la planta -1 de l'Auditori Muntacàrregues de l'Esmuc