Manteniment correctiu

El manteniment correctiu té un caràcter reactiu i realitza accions d’ajust, reparació i restauració.

Manteniment dels pianos moderns i celesta

11060000091
El Manteniment de pianos moderns i celesta es responsable de l’ajust, la reparació i restauració dels més de 80 pianos i la celesta de l’Escola Superior de Música de Catalunya 

Manteniment del clavicordi, els clavicèmbals i els fortepianos

10282000003
El Manteniment del clavicordi, els clavicèmbals i els fortepianos es responsable de l’ajust, la reparació i restauració de la col·lecció d’instruments històrics de diversos constructors amb 8 clavicèmbals, 3 fortepianos i 1 clavicordi

Manteniment dels instruments de percussió

A402A
El Parc d'instruments compta amb l'assessorament tècnic de Jordi Fontanet de Sforzando percussion

Manteniment dels instruments de vent

102450_7-10
El Parc d'instruments compta amb l'assessorament tècnic del tècnic Jordi Salavert i de diferents especialistes

Manteniment dels instruments de corda

10220100012
El manteniment del dels instruments de corda es responsable de l’ajust, la reparació i restauració dels instruments de corda fregada i polsada.

Manteniment dels orgues positius i d'estudi

A311F
El Manteniment del dels orgues positius i d’estudi de la sala de l’orgue es responsable de l’ajust, la reparació i restauració dels 2 orgues positius i l’orgue d’estudi.

Manteniment dels instruments electrònics i electrificats

10565000018
El manteniment del dels instruments electrònics i electrificats es responsable de l’ajust, la reparació i restauració d’aquests instruments.