Assegurances i cobertures

AssegurancesCobertures
El patrimoni instrumental de l'Escola Superior de Música de Catalunya està protegit per una assegurança que inclou els instruments més valuosos i una amplia cobertura en cas de furt, robatori o sinistre.

El seu ús en l'activitat acadèmica dins les aules, les produccions fora de l'ESMUC o els concerts a l'Auditori Acadèmic - Sala 4 queden coberts amb aquesta pòlissa que complementa a nivell de danys les generals de responsabilitat civil i accidents.

Aquesta mateixa pòlissa garanteix les cobertures en el préstec intern i l'extern on hi ha un copagament per part de l'estudiant que vol treure un instrument de l'ESMUC.