Control i tractament de plagues

ControlPlagues
El parc d'instruments realitza inspeccions periòdiques per a detectar plagues d'insectes o la reproducció d'organismes com els fongs que podrien malmetre els instruments.

INSECTES XILÒFEGS 

S'alimenten de fusta

Tractament amb microones

 • L'objecte a tractar és atrapat pel feix de microones produït pel Magnetron amb una freqüència de 2450MHz i amb una potència variable de fins a 2000watts.
 • El procés d'escalfament eleva la temperatura fins a un límit de 65ºC, que és letal per als insectes deixant inalterat el material tractat.
 • Uns pocs segons d'aplicació asseguren la total eliminació dels insectes en qualsevol fase de desenvolupament que es trobin, en el punt tractat.
 • Total eliminació de la infestació garantida al 100%.
 • Tractament innocu i adaptable a qualsevol situació.
 • Seguretat absoluta en termes operacionals, ja que està dotat de sensors certificats i calibrats d'acord amb els límits previstos per la reglamentació en vigor.
 • No crea problemes d’immunitat.
 • És la solució ideal per resoldre problemes d'infestacions en totes les instal•lacions amb fustes fixes o no fàcilment desmuntables: bigues, sostres, cobertes, portes, llibreries, finestres, tarimes, biblioteques, revestiments de fusta, mobles, etc... 

Tractament químic (Gel)

 • Tractament basat en l'aplicació d'un producte químic específic en forma de gel que millora la penetració i la distribució del producte.
 • El tractament de l'interior de les bigues, es realitzarà mitjançant tacs injectors que es caracteritzen per contenir una vàlvula que evita el retrocés del producte una vegada injectat, garantint a cada moment la penetració del producte dins de la fusta i, per tant la correcta impregnació .
 • El tractament exterior de les bigues, es realitza mitjançant una impregnació del producte ja sigui amb polvorització o pinzellat.
 • La penetració del producte depèn en gran mesura de la pressió amb la qual s'apliqui, així és necessària l'ajuda de pistoles amb grups de pressió mecanitzada.
 • Amb la realització d'un tractament químic, no només eliminem qualsevol plaga activa del seu interior, sinó que prevenim que aquesta fusta sigui atacada mentre el producte romangui actiu.
 • Garantia de 5 anys o tractament de xoc, segons cada cas.

 Tractament amb CO2 (Bosses d'anòxia)

 • Sistema basat en la modificació de l’atmosfera mitjançant un sistema de buit + CO2. 
 • És la solució ideal per resoldre problemes d'infestacions en mobles.
 • Introducció dels mobles durant 10 dies mínim, dins d'unes bosses especials, resistent a l’intercanvi de gasos.
 • El CO2 té efecte insecticida, pel que a mesura que tota la concentració de gas es va igualant dins la bossa (i per tant dins la fusta) els insectes moren per anòxia. 
 • Tractament innocu i adaptat a qualsevol situació.
 • Independent de les condicions atmosfèriques ambientals.
 • No altera l’estructura ni el color de la fusta.
 • No cal decapar.
 • Sense cap mena de residu químic ni de cap tipus.
 • Eradica insectes en tots els seus estadis evolutius: ou, larva/nimfa, pupa i adult.
 • No s'han registrat resistències.

FONGS (Fongs, virus, bacteris i microorganismes en general)

Tractament per nebulització

Nebulització ambiental a tot l’espai i injecció al sistema de clima.Polvorització a als elements afectats.

Bardival 96: 12-20/40-01988 amb una dissolució al 5-6%(Amb base alcohol isopropílic al 70%).A la zona del dipòsit Bardival 96 12-20/40-01988 amb dilució aigua desmineralizada al sistema de clima i al espai que es troba tancat amb pladur sense ventilació la dilució serà del 30

ARNAS

f. [LC] [ZOI] [AGR] Insecte lepidòpter nocturn la larva del qual s’alimenta de teixits d’origen animal, de deixalles o de productes alimentaris emmagatzemats. Arna de la farina. Arna de la roba. Arna del tabac. 

Empreses col·laboradores : PROMAX, CENTRIC, GESTIOR QUIMICS, MTL GROUP ...