Moviment i transport d'instruments

VA310D
El parc d’instruments és el responsable de garantir el correcte moviment i transport dels instruments d’acord amb els criteris de seguretat i riscos laborals, intentant garantir la seva integritat però facilitant l’accés i la seva disponibilitat per al desenvolupament de l’activitat acadèmica.

Moviment dels instruments musicals

TClavicembal_C
El moviment dels instruments musicals, fa referència al trasllat dels instruments d'un espai a un altre i forma part de l'activitat habitual del músic per poder utilitzar el seu instrument. 

Transport dels instruments musicals

#apadrinaunpiano21122015_1
Considerem transport d'instruments quan es necessita externalitzar un trasllat d'un intrument d'un espai a un altre.