Guia de moviment de clavicèmbals i fortepianos

TClavicembal_A
Protocol per al moviment intern de clavicèmbals

Instruments petits de risc tolerable

TClavicembal_C
Instruments de risc tolerable segons estableix la llei de manipulació manual de càrregues (RD487/1197, de 14 d’abril) que cal manipular amb el consentiment dels responsables de protecció de riscos laborals.

Instruments de risc no tolerable

TClavicembal_A
La manipulació de clavicèmbals grans de risc no torelable es realitza a través d’una empresa de transport degut al pes i fragilitat de l’instrument.