Neteja i higiene dels instruments de préstec

NetejaHigiene
L'usuari del préstec intern i extern d'instruments de l'ESMUC és responsable del manteniment preventiu bàsic d'instrumentista, d'acord amb la seva tipologia.

Consideracions bàsiques

 • L'usuari del préstec intern i extern d'instruments de l'ESMUC és responsable del manteniment preventiu bàsic d'instrumentista, d'acord amb la seva tipologia.
 • L'usuari ha de aportar tots els producte si estris necessaris per tal de realitzar aquestes tasques de manteniment preventiu rutinari.
 • Si teniu dubtes alhora de fer alguna actuació, absteniu-vos i consulteu als responsables del Parc d'instruments
 • Neteja superficial de pols i marques de grassa.
 • Eliminar aigua i saliva de l’interior de l’instrument.
 • Eliminar grassa de les cordes i cera quan sigui convenient.
 • Notificar si un instrument està en mal estat de neteja o el grau d’oxidació pot provocar problemàtiques més greus.
 • No exposar l’instrument a elements externs que el puguin danyar com productes corrosius o oxidants (aigua, netejadors no adequats, grasa ...), sivelles o elements de la roba que pugin malmetre’l
 • Manteniu una higiene personal adequada com rentar-vos les mans i la boca abans de tocar
 • La no realització d'aquest mínimes tasques de manteniment significarà un avís dins el marc normatiu de la guía del préstec intern i extern

Servei de préstec d’estris i productes :

 • De forma puntual i per garantir que aquestes tasques es realitzin regularment, el Parc d’instruments ofereix un servei de préstec de draps per neteja exterior, estris especialitzats per poder realitzar la neteja en parts de l’instrument de difícil accés i productes que caldrà sol·licitar als responsables del Parc d’Instruments.
 • Aquests estris els trobareu als calaixos inferiors  de la taula on es registra la recollida i el retorn de l’instrument
 • Un cop utilitzats cal retornar-los al Parc d’instruments.