Proves d'accés

Guía per a candidats a les proves d'accés a nivell d'equipament instrumental

L'escola Superior de Música de Catalunya no ofereix servei de préstec d'instruments als candidats a les proves d'accés.

El dia de la prova, el candidat haurà de portar el seu instrument a excepció d'aquells que es trobin disponibles a les aules on es realitza la prova o a les aules de preparació que es podran utilitzar durant el mateix dia.

Per a l'accés a aquestes aules de preparació caldrà acreditar-se i en el cas que sigui necessari demanar les targes d'accés a recepció deixant el document identificatiu corresponent.

El parc d’instruments no subministrarà productes, complements i eines estàndards (baquetes, claus d’afinar, cables, resines, espumetes, protectors de plat, palometes i embrague del Hit Hat) així com els plats de la bateria.

Podeu veure l'equipament instrumental que es troba a cada aula en l'apartat d'espais i en la fitxa de cada aula.