Reprografia i impressió

L’Escola disposa de 6 equips de copiadores multifuncionals de gran capacitat:

  • 4 equips situats a la Biblioteca (2a planta), a la 3a planta i als passadissos de la 2a planta. Per a ús d’estudiants, professors i PAS.
  • 1 equip multifunció situat a la Secretaria acadèmica (1a planta). Per a ús del PAS.
  • 1 equip al servei de Reprografia (1a planta). Per a ús del PAS.

Els equips s’activen amb el carnet de l’ESMUC.

 

Recàrrega en línia
Manuals d'impressió
Via correu electrònic
Via Web (temporalment fora de servei)
Manual d'ús dels dispositius d'impressió
Tarifes de reprografia i impressió

 

La utilització dels equipaments en règim d'autoservei és responsabilitat de l'usuari i atenent sempre a allò que disposa la Llei de propietat intel·lectual sobre la reproducció de material imprès.